ARISTOCRATEN, YVERAARS EN SLIJMGASTEN
In tien stappen door de Franse Tijd (1795-1813)
door Hans Schoots

De volgende hoofdstukken kunnen achterelkaar worden gelezen zonder terug te keren naar dit menu.

Voorwoord

1. Revolutie op het Binnenhof
In de Franse Tijd ontstond Nederlands eerste grondwet

2. Herman Willem Daendels
Generaal en Maarschalk voor Conventie, Keizer en Koning

3. Bloedige oorlog in Noord-Holland
De Brits-Russische invasie van 1799

4. Bataven overzee
De ondergang van het Nederlandse wereldrijk

5. De kleine dictator
Raadpensionaris Rutger Jan Schimmelpenninck

6. Stadhouder van Napoleon
Gouverneur-generaal Charles-François Lebrun

7. De keizer bezoekt Nederland
'Ik wens de Hollanders innig aan mij te verbinden'

8. Hooivorken, stokken en stenen
Protest tegen de keizer

9. Eindelijk koning

De komst van Willem I

10. Franse, Bataafse, Frans-Bataafse, Bataafs-Franse Tijd
Een Babylonische spraakverwarring

© Hans Schoots. Hoofdstukken 1 t/m 9 verschenen in wat andere vorm in Historisch Nieuwsblad.


___________________________________________________
COMPLETE BOEKEN GRATIS ONLINE

I. ALGEMEEN

N.C.F. van Sas
De metamorfose van Nederland

J.J. Kloek en W.W. Mijnhardt
1800. Blauwdrukken voor een samenleving

Edwina Hagen
Kloosterdwang. Theater, antipapisme en nationaal besef


II. PATRIOTTENTIJD (1780-1787)

Joan Derk van der Capellen tot den Pol
Aan het volk van Nederland

C.H.E. de Wit
De Nederlandse revolutie van de achttiende eeuw (1780-1787)

S.R.E. Klein
Patriots republicanisme

H.T. Colenbrander
De patriottentijd (3 delen)


III. FRANSE TIJD (1795-1813)

Joost Rosendaal (red.)
Staatsregeling van het Bataafsche volk 1798

Cornelis Krayenhoff
Geschiedkundige beschouwing van den oorlog op het grondgebied der Bataafsche Republiek in 1799

Martijn van der Burg
Nederland onder Franse invloed. Cultuurtransfer en staatsvorming in de Napoleontische tijd

Lodewijk Napoleon Bonaparte
Geschiedkundige gedenkstukken en aanmerkingen over het bestuur van Holland

Anton Reinhardt Falck
Gedenkschriften

Matthijs Lok
Windvanen. Napoleontische bestuurders in de Nederlandse en Franse restauratie (1813-1820)

Margreet Fischer
De vete tussen Gijsbert Karel van Hogendorp en Willem I

 

___________________________________________________
RADIO

In het geschiedenisprogramma OVT waren onderstaande onderwerpen te beluisteren. De links werken door wijzigingen bij de vpro helaas niet meer.

Nederland in de achttiende eeuw - OVT

Het eerste parlement van Nederland (1796-1798) - OVT

De ondergang van Lodewijk Napoleon, Koning van Holland (1810) - OVT

Nederlands literair verzet tegen Napoleon - OVT

Napoleon en Europa - OVT

Napoleons veldtocht naar Rusland (1812) - OVT

Nederlanders tijdens de Russische veldtocht 1 - OVT

Nederlanders tijdens de Russische veldtocht 2 - OVT


^