9


Fotograaf Robert Capa, D-Day, 6 juni 1944.


Welkom op de website van Hans Schoots, onafhankelijk onderzoeker en schrijver over nieuwste geschiedenis, cultuur en samenleving.


Laatste update 3 AUGUSTUS 2022

 

NIEUWS: Lees verder...

 

 

TOT HET UITERSTE - BOEK OVER EEN EEUW RADICALISERING EN EXTREMISME IN NEDERLAND
Momenteel werk ik aan het boek Tot het uiterste, over een eeuw radicalisering en extremisme in Nederland. Het begint bij Troelstra's revolutie van 1918 en eindigt met hedendaags rechts- en linksextremisme en jihadisme.
Het boek zal verschijnen bij Boom Uitgevers Amsterdam.

Alvast een basisgedachte: rechtse en linkse extremisten en jihadisten doen niets liever dan de meerderheid in het brede democratische midden het idee opdringen dat er tussen hen gekozen moet worden. Dat is niet zo: een weerbare democratie is ondanks zijn zwakheden sterker en beter dan zij.

Gezien de woningnood was er lang sympathie voor de kraakbeweging. Die verdween begin jaren tachtig snel door de gewelddadigheid van een harde kern die onder de leus 'jullie rechtsorde is de onze niet' in extremistisch vaarwater raakte. De Autonomen, AFA/Antifa en RaRa waren loten aan deze stam.

Hieronder wat oude artikelen en stukjes met een directe of indirecte relatie tot het onderwerp.


DE READDE FLAGGE: HET FRIESE SOCIALISME IN DE NEGENTIENDE EEUW
Ferdinand Domela Nieuwenhuis -'us verlosser' - en advocaat-van-de-armen Pieter Jelles Troelstra waren hoofdrolspelers in het vroege Friese socialisme. Lees verder...


Domela Nieuwenhuis.


ERICH WICHMAN: 'PRESENT!'
Eind jaren twintig van de vorige eeuw werkten schilder-dandy-provocateur-vroeg fascist Erich Wichman en aanstaand communist en filmmaker Joris Ivens aan de nooit voltooide film De zieke stad, waarin de oplossing voor alle problemen ter uiterste rechterzijde lag. Lees verder...


Erich Wichman (midden) en Hugo Sinclair de Rochemont (rechts) bepaalden de inhoud van De Bezem, fascistisch weekblad voor Nederland. Links de fascistische dichter Ernest Michel.


KUNSTENAARS VAN DE AVANT-GARDE VONDEN IN HET INTERBELLUM ONDERDAK BIJ DE GROTE IDEOLOGIEËN VAN DE TWINTIGSTE EEUW
Omdat zij 'de wereld wilden veranderen met esthetische middelen' bleek de stap naar politieke middelen klein, wat echter tevens een overgang betekende van onafhankelijkheid naar onderschikking. Lees verder... (English)


'EN AAN HET EINDE ZAT DE WEDERPARTIJ TE SIDDEREN'
Vijftig jaar na het begin van de Spaanse Burgeroorlog, die duurde van 1936 tot 1939, blikten vier Nederlandse opa's ruziënd terug op het gebeurde: Arthur Lehning (anarcho-syndicalist), Wim Thomassen (sociaaldemocraat), Karel Neijssel (communist) en Tinus de Winter (revolutionair-socialist). Lees verder...


ANTON MUSSERT: 'DEMOCRATIE IS TERREUR'

Niet pas tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar al in zijn Oudejaarsrede van 31 december 1935 zei NSB-leider Mussert: 'Democratie is terreur.'


DE KLEINE STALIN UIT DE GAASPSTRAAT
CPN-leider Paul de Groot regeerde zijn partij met ijzeren hand, maar zijn eigen leven werd overschaduwd door een tragedie. Lees verder...


Paul de Groot in 1947.


DE MAN DIE EEN HELD MOEST ZIJN
De trotskist Sal Santen, lid van de leiding van de Vierde Internationale, werd in 1960 in Amsterdam tot vijftien maanden gevangenis veroordeeld vanwege zijn hulp aan het Algerijnse FLN. Lees verder...


Sal Santen.


BURGEMEESTER VAN DER LAAN NOEMDE ZIJN HOND PROVO
Maar had verder weinig commentaar op de geschiedenis van Provo tijdens zijn redevoering bij de première van de film Rebelse stad. De provo's in de film waren terugkijkend geweldig content met zichzelf. Lees verder...


Rookbommen tijdens het huwelijk van prinses Beatrix en Claus von Amsberg in 1966.


JOOP GLIMMERVEEN STOND IN EEN LANGE TRADITIE
Begin jaren twintig van de vorige eeuw ontstonden de eerste fascistische groepen in Nederland. Deze vroege rechtsradicalen hadden iets voor op hun latere geestverwanten: hoewel ze ook wel eens vechterbazen de straat op stuurden, konden weinigen vermoeden dat het allemaal zou uitdraaien op een Tweede Wereldoorlog, op de Holocaust en op wat het naziregime in de jaren dertig al aan rampen heeft gebracht.

Maar ook na 1945 bleven er in ons land fascistische en nazistische groepen bestaan. De in 1971 opgerichte Nederlandse Volks-Unie is er een van. Zij kwam al gauw onder leiding van Joop Glimmerveen (geboren 1928), een openlijk bewonderaar van Adolf Hitler. Met onderbrekingen was hij Leider tot 2001. Ook daarna bleef de NVU als neo-nazisplinterpartij bestaan.


HET EERSTE NEDERLANDS FILMFESTIVAL NA 9/11:
ESCAPISME MAG
Toen Frans Afman, de bestuursvoorzitter van het Nederlands Filmfestival in Utrecht, acht dagen na 9/11 het festival opende met verwijzing naar 'de strijd voor het behoud van vrijheid en democratie' die Amerika voerde, wekten zijn emoties eigenlijk vooral bevreemding bij de aanwezigen.
Lees verder...Op 2 november 2004 werd filmregisseur, columnist en televisiemaker Theo van Gogh in de Linnaeusstraat in Amsterdam vermoord door islamterrorist Mohammed Bouyeri (foto Reuters).


EXTREMISME IN SOORTEN EN MATEN
28-5-2021 - In 2018 verscheen mijn boek Maoïstische memoires. De Nederlandse maoïstische organisaties die vooral in de jaren zeventig van de twintigste eeuw nog wel eens aandacht trokken, beschouw ik daarin als extremistisch. Het zegt genoeg dat hun verklaarde streven de gewelddadige revolutie was. Ze waren met uitzondering van de groep Rode Jeugd overigens tegen terrorisme: bij dat geweld stelde men zich vooral een toekomstige opstand van 'de massa's' voor, al was het natuurlijk wel onder leiding van de revolutionaire voorhoedepartij...

Inhoudelijk was het bittere ernst, maar het waren grote woorden van mini-organisaties zonder veel invloed. In mijn boek was een belangrijke vraag: welke typen mensen zitten er in zo'n links-extremistische groepering? Waarbij ik ervan uitging en ga, dat er op dit punt treffende overeenkomsten bestaan met het type mensen in islam- en rechts-extremistische bewegingen. Lees verder...

 

______________________________________________


Alle teksten op deze site © Hans Schoots

Ontwerp en websitebouw: Rob Zeeman, Amsterdam
Redactie en websitebeheer: Hans Schoots

Foto's in de menubalk boven v.l.n.r.: De Newyorkse gangsterbaas Abe Reles doodgeschoten / Architect Mies van der Rohe in Chicago (r.) / Communistenleider Paul de Groot / Hitlers favoriete filmregisseur Leni Riefenstahl