d

NIEUWS 


MARCELINE LORIDAN-IVENS OVERLEDEN (1928-2018)Zie voor mijn in memoriam De Filmkrant


OVER HET BOEK MAOISTISCHE MEMOIRES
277 pagina's in paperback
Winkelprijs: 20 euro
Distributie Centraal Boekhuis (CB), te koop in de boekhandel of via bol.com
UITVERKOCHT
- ZAL NIET MEER IN DRUK VERSCHIJNEN

ATTENTIE: Door een administratieve fout bij het CB meldt dit dat Maoistische memoires is 'teruggetrokken', maar het boek is gewoon uitverkocht.

ISBN: 978-90-828646-0-1


REACTIES:

ZONDAG 9 SEPTEMBER 2018 BESPROKEN IN OVT RADIO 1

'De kracht van Hans Schoots is dat hij al die exegetische kwesties [in het Nederlandse maoisme] serieus neemt, maar de hilarische, treurige en misdadige aspecten ook in het volle licht zet.'
Hubert Smeets, De Groene Amsterdammer, 6-2-2019.

'We waren kinderen op leeftijd met het hart vol van de nieuwe maoistische genade, verdwaald in een verlate arbeideristische versie van de jaren zestig. Schoots heeft onze speelplaats een geschiedenis gegeven.'
Jos Palm in NRC Handelsblad, 14-4-2019.

'Rare jongens waren het. Historicus Hans Schoots was van 1971 tot 1982 actief in dit wereldje en blikt kritisch en met ingehouden humor terug op deze tijd.'
Rob Hartmans, Historisch Nieuwsblad, 11-2018.

'Schoots vergelijkt de scherpslijperijen, talrijke schisma's en vele afkortingen in het militante milieu met de richtingenstrijd onder gereformeerden. [Hij] levert met Maoistische memoires een geslaagde terugblik op zijn rode jaren af.'
Rudie Kagie, Argus, 13-11-2018.

'Schoots meldt in zijn boek Maoistische memoires veel historische wetenswaardigheden over deze politieke onderwereld.'
Roelof Bouwman, Elsevier Weekblad, 30-1-2019.

'Een boeiende geschiedschrijving in een toegankelijke schrijfstijl. De kritische beschouwing van de consequenties van dogmatisme en sektegedrag is leerzaam. Evenals de kritiek op het marxisme-leninisme en zijn ontaarding in communistische dwang- en moordsystemen.'
'Verrassend (en zeer herkenbaar) vind ik de archetypen van 'gedrevenheid': de extremist, de utopist en de radicale belangenbehartiger.'

Wouter ter Braake, woordvoerder Arbeidersmacht, Rotterdamse havenstaking 1970.

'Zijn analyses voor Nederland zijn goed onderbouwd en hij weet ze met respect, moed en tederheid te formuleren. Zijn belangrijkste conclusies gelden echter voor iedere vergelijkbare sectaire beweging van zuiveren, religieus of politiek, binnen en buiten Europa.'
Jan van Duppen, voormalig redacteur bij PVDA/PTB (België), voormalig parlementslid SP.A. Zie voor veel meer: dupslog

'Het boek van Hans Schoots over maoistische sektes in één ruk uitgelezen.'
Sjaak van der Velden, vakbondshistoricus (IISG), Twitter 4-9-2018.

UIT HET PERSBERICHT:
Het Nederlandse maoïsme was en is een marginaal verschijnsel, maar het liet in de jaren zestig en zeventig geregeld luidruchtig van zich horen. Het had bovendien echo's in de landspolitiek: de Socialistische Partij is van zuiver maoïstische komaf en GroenLinks werd acht jaar door voormalig maoïst Paul Rosenmöller geleid. In dit boek beschrijft Hans Schoots, met zijn eigen ervaringen als rode draad, op kritische wijze de geschiedenis van deze ondemocratische stroming vanuit de binnenkamers van de beweging zelf. Schoots was redacteur van het blad Rode Tribune, voorzitter van de afdeling Amsterdam van de Kommunistische Eenheidsbeweging Nederland-marxistisch-leninistisch (KEN-ml) en voorzitter van de Groep Marxisten Leninisten (GML/Rode Morgen).
In zijn boek gaat hij onder meer in op de vraag waarom mensen maoïst werden. Eén factor was naar zijn mening karakterologisch: met name 'extremisten', 'gelovigen-utopisten' en 'radicale belangenbehartigers' werden lid. Velen verlieten de universiteit om onder de arbeiders te gaan werken. Maar terwijl het Nederlandse maoïsme uitgezonderd de Rode Jeugd het terrorisme afwees, was er ook opmerkelijke fascinatie voor geweld. Schoots heeft verder nieuws te melden over de rol van de Binnenlandse Veiligheidsdienst (nu AIVD).

Hans Schoots (1950) is historicus. Hij is auteur van onder meer de kritische biografie van filmmaker Joris Ivens (in vier talen verschenen), de biografie Bert Haanstra Filmer van Nederland en Stromenland, de wereld rond de Westerschelde. Hij was vast medewerker van De Groene Amsterdammer, Vrij Nederland en Historisch Nieuwsblad. Na 1982 keerde hij zich volledig af van het communisme.

Voormalig maoïstisch stakingsleider Wouter ter Braake op het Gerrit Sterkmanplein in Rotterdam: 'Ik ben blij dat ik onbevangen 'ja' heb gezegd tegen je uitnodiging voor een interview.' (Foto Hans Schoots 2018)

Gerrit Sterkman (1901-1980) (CPH, CPN, MLCN, KEN-ml), metaalarbeider bij scheepswerf Wilton- Fijenoord en voorman in de buurtstrijd in het Rotterdamse Oude Westen, is de enige Nederlandse maoïst die officieel een plein naar zich vernoemd kreeg.


OPMERKINGEN VAN LEZERS BIJ MAOISTISCHE MEMOIRES
Ik ontving verheugend veel reacties van lezers op Maoistische memoires. Op een aantal daarvan ga hier uitvoeriger in. Lees verder...


DERADICALISERING: TIPS VAN JASON W. IN DE VOLKSKRANT
1-10-2018 (licht gewijzigd) - Of Jason W, voormalig lid van de Hofstadgroep, oprecht is of niet weet ik niet, maar dat hij veel nuttigs over deradicalisering te zeggen heeft, staat vast. Ik moet er bij zeggen dat Jason W een jihadstrijder is geweest van een specifieke soort en dat zijn deradicaliseringstraject niet voor elke jihadist geldt. In mijn recente boek Maoistische memoires heb ik onder de leden van voormalige extreem-linkse (maoïstische) organisaties drie typen onderscheiden: extremisten, gelovigen-utopisten en radicale belangenbehartigers. Elk mens is anders, maar in mijn waarneming zijn deze drie typen duidelijk te onderscheiden onder de mensen die door het maoïsme werden aangetrokken. De driedeling is mijns inziens ook hier bruikbaar.

Jason W is blijkens het interview met hem in de Volkskrant een 'gelovige-utopist' van het zuiverste water. Iemand die zich op zoek naar zingeving in de boeken verdiepte, maar vooral ook: iemand die langs dezelfde weg weer deradicaliseerde. Dat hij dit proces begrijpt, terwijl zelfs veel terrorisme- en radicalisme-experts dat niet doen, vind ik overtuigend. Hij zegt dat de deradicaliseringsprogramma's die her en der in de aanbieding zijn, geen enkel nut hebben. Daaraan moet worden toegevoegd: in ieder geval niet voor mensen als hij. De gelovige-utopist laat zich niet door tegenslag of druk van buiten van zijn overtuiging afbrengen. Zoals Jason W treffend zegt (radioprogramma Argos, 29-9-2018) vallen persoon en ideologie voor zo iemand volledig samen. Het is niet een meninkje dat je aflegt, je zult je zekerheden in zulke gevallen met des te grotere felheid tegenover de buitenwereld verdedigen. 'Het gaat om de waarheid,' zoals Jason W zegt.

Jason W's deradicalisering vind ik herkenbaar. De gelovige-utopist verandert naar aanleiding van eigen opkomende twijfels, misschien beginnend bij een klein aspect van de leer, gaat in die ideeënwereld met grote gedrevenheid op zoek naar een antwoord op de gerezen vraag, en van het een komt het ander. Hij weet, het bedrog eenmaal ontdekt, uitstekend uit te leggen wat er aan de leer mis was.

Maar er zijn ook andere jihadisten. Naast de gelovige-utopist zijn dat de extremist en de radicale belangenbehartiger, en achter de drie typen komen de meelopers. De radicale belangenbehartiger speelt voor het jihadisme in Nederland geen grote rol omdat je daarvoor in het openbaar actief moet kunnen zijn. Maar in organisaties als Hamas en zelfs IS in het Midden-Oosten zijn ze niet te onderschatten: dat de bevolking van de Gazastrook ooit voor Hamas koos, was grotendeels gevolg van de met overtuiging opgezette sociale hulpprogramma's.

Blijft over de extremist. Voor de extremist is de strijd geen middel om een ideaal te bereiken, hij is geen gelovige maar geniet van de extremiteit, de strijd zelf is het doel. Alleen al het rechtlijnig redeneren schept vreugde, vaak samengaand met een verlangen naar geweld. Het is een verwrongen manier van zelfexpressie. De veronderstelling ligt voor de hand dat figuren die van de harde criminaliteit c.q. het psychiatrische geweld overgaan naar de jihad geen utopisten zijn, maar hard core extremisten. Voor zulke lieden zou een op de persoon gericht alternatief er misschien voor kunnen zorgen dat ze de jihad de rug toe keren en inwisselen voor een andere, minder schadelijke, extremiteit.

Naast de drie basistypen die ik waarneem, zijn er andere factoren waardoor in de jaren zestig en zeventig linkse activisten maoïst werden. In Maoïstische memoires noem ik er acht, waarvan de meeste ook voor jihadisten gelden.


MENSEN VAN MORGEN IN LEUVEN
Op donderdag 31 mei 2018 gingen Geert Buelens en Hans Schoots in gesprek over de film Mensen van Morgen (Kees Brusse, 1964) in het M-Museum in Leuven. Dit in het kader van het programma De jaren zestig in beeld. Geert Buelens is de auteur van het nieuwe standaardwerk De jaren zestig, een cultuurgeschiedenis (2018), Hans Schoots is de auteur van Van Fanfare tot Spetters, een cultuurgeschiedenis van de jaren zestig en zeventig (2004).


VAN FANFARE TOT SPETTERS
Studiejaar 2017/2018: voor mij als auteur was het leuk nieuws te horen dat mijn boek Van Fanfare tot Spetters. Een cultuurgeschiedenis van de jaren zestig en zeventig, in 2004 verschenen bij Uitgeverij Bas Lubberhuizen/Eye Filmmuseum, na al die jaren nog steeds verplichte lectuur is voor het derde jaar van de Nederlandse Filmacademie. Het boek wordt ook als collegestof gebruikt op enkele universiteiten en hogescholen.

De gedrukte uitgave is uitverkocht. De volledige digitale publicatie van het boek is al 450 keer geraadpleegd op academia.edu


RADIO-INTERVIEW OVER VAN FANFARE TOT SPETTERS

In het radioprogramma OVT (Online te beluisteren)


50 JAAR PARADISO (EN FANTASIO)
Over Paradiso en Fantasio lijkt alles al gezegd. Dat is allesbehalve het geval. Er zijn nog altijd veel feiten en inzichten die ook in de nieuw verschenen jubileumpublicaties over Paradiso en de Sixties ontbreken. Lees verder...

1968, JAAR VAN DE TEGENCULTUUR


Hippies in het Vondelpark (Cor Jaring 1967)

Lees hier een aantal van mijn artikelen over de Sixties.
Enkele van de onderstaande links gaan naar www.academia.edu, waar ik werkdocumenten voor mijn onvoltooide boek over 'De tegencultuur' heb gepubliceerd. Deze documenten zijn op de meeste platforms direct via de link te lezen, en anders door gratis aan te melden en in te loggen bij academia.

DE BESTE FILM OVER 'MEI 1968' IS...
Louis Malle, Milou en Mai (1990)

ACHTTIEN IN 1968: DE TILBURGSE SCENE
Tilburgse underground, de bezetting van de Tilburgse Hogeschool (nu Universiteit Tilburg) en impressies uit het Tilburgse popwereldje (volg straks op de rechterkant van de pagina ook de links 'Intussen elders in Tilburg'). Lees verder...

BURGEMEESTER VAN DER LAAN NOEMDE ZIJN HOND PROVO
Burgemeester Van der Laan noemde zijn hond Provo, maar had verder geen commentaar. Lees verder...

TEGENCULTUUR EN KRITISCHE THEORIE
Roel van Duijn en Herbert Marcuse: beiden onderdeel van één internationale beweging. Of: over het verband tussen Aldous Huxley's Brave New World, George Orwell's 1984 en Herbert Marcuses One-Dimensional Man. Lees verder...

DEBAT 'DE ERFENIS VAN PROVO' BIJ SPUI25
Heeft Provo echt zoveel opgeleverd? In het debatcentrum van de Univerisiteit van Amsterdam waren de meningen verdeeld. Lees verder...

DE SUMMER OF LOVE INTERNATIONAAL
Visies op een nieuwe toekomst. The Haight-Ashbury, Sgt. Pepper, Indiase wijsheden en andere Summerfenomenen. Lees verder...

DE JAREN VIJFTIG WAREN NIET SUF
Vond de stille revolutie in werkelijkheid plaats in de jaren vijftig? Lees verder...

OVER CONSTANTS NEW BABYLON
Lees in Hollands Maandblad (juni 2016) mijn artikel over het jaren zestigvisioen van de Spelende Mens.


Constant, Schets voor hangende sector, 1964

___________________________________________________________

MIJN LEESLIJST
Overzicht van gelezen non-fictieboeken:

2014-2019: lees verder...

2013: lees verder...

_____________________________________________________

NA STROMENLAND
November 2018 - In april 2013 verscheen mijn boek Stromenland. De wereld rond de Westerschelde. Het bevatte een pleidooi voor meer toenadering over de Vlaams/Zeeuws-Vlaamse grens heen op het gebied van bedrijvigheid, arbeidsuitwisseling en wonen. Ik was niet de enige die er zo over dacht, al waren er op dat moment ook bestuurders die er niets voor voelden. Kortgeleden zijn de havenbedrijven van Gent, Terneuzen en Vlissingen over de grens heen gefuseerd tot het wat waardevermeerdering betreft derde havencluster van Europa en het tiende in overslagvolume. Om zowel de goederenstromen als het arbeidsverkeer tussen de twee landen te bevorderen, wordt nu een nieuwe railverbinding tussen Terneuzen en Gent gepland.

2015 - Een andere belangrijke vraag in Stromenland was hoe aan de Westerschelde landbouw, natuur en scheepvaart (in alfabetische volgorde) met elkaar kunnen worden verenigd. Nadat de regering definitief had besloten de omstreden Hedwigepolder onder water te zetten, verloor Nederland zijn interesse voor de Westerschelde. Op de Zeeuwen en de deskundigen na natuurlijk. De luwte waarop in Stromenland werd gehoopt, lijkt inderdaad te zijn ingetreden, zodat er nu weer inhoudelijk in plaats van politiek over de perspectieven rond de Westerschelde kan worden gesproken. En dat gebeurt ook. (lees verder na afbeelding)

Zo meldde de Provinciale Zeeuwse Courant (25-3-2015):

'Het is dé nachtmerrie van boeren, vissers, ondernemers en natuurgoeroes: Hedwigepolder 2. Zo'n ruzie willen ze nooit meer. Boeren willen boeren, bedrijven ondernemen. Tegelijk moeten we zuinig zijn op de beschermde natuur in de Westerschelde. Over hoe dat kan, is nu een idee: poldertje wisselen. Voormannen van boeren, Vlaamse en Nederlandse havens, ondernemers, overheden en natuurorganisaties namen afgelopen jaar deel aan informele workshops onder de titel 'Estuaries on the move'. Die hebben een opzienbarend concept opgeleverd: groeiland door wisselpolders. De gedachte is om polders afwisselend te gebruiken als natuur- en landbouwgebied.'

De wisselpolder is een oud idee, dat onder anderen door historisch geograaf Adrie de Kraker (Vrije Universiteit) naar voren is gebracht. In Stromenland stond over de alternatieven voor de ontpoldering van de Hedwige:

'Er zijn nog veel meer suggesties geweest, zoals werken met wisselpolders: geef bepaalde polders voor een aantal jaren over aan beperkt getij, zodat het water er ruimte krijgt. Ze zullen opslibben met nieuwe klei en daardoor vruchtbaarder worden. Sluit ze na een tijd weer af, dan zijn ze daarna voor de landbouw des te waardevoller en kunnen vervolgens andere polders op dezelfde manier verbeterd worden. Veel van deze voorstellen zijn eerder alleen onderzocht vanuit de vraag: kunnen ze ontpoldering van de Hedwige vervangen? Sommige van de toenmalige juridische, verdragsrechtelijke en politieke argumenten gelden helemaal niet meer en bij de ecologische is de vraag welke er stand houden met de kennis van vandaag. Nu het erop lijkt dat het slagveld kan worden verlaten en de partijen de gelegenheid krijgen meer ontspannen naar voors en tegens te kijken, kunnen de resultaten nog verrassend zijn.'

Maar er is meer gebeurd. In Stromenland kwamen uitvoerig ingenieurs aan het woord die erop wezen dat de belangen van de Westerscheldenatuur beter gediend worden door een structurele benadering van de stromingen, zandverplaatsingen en bijbehorende ontwikkelingen in de Westerschelde (met voor de natuur als belangrijkste het zogeheten intergetijdegebied). Het gaat, zo zeiden ze, om 'de werking van het systeem'. In de Nederlandse en Europese politiek is natuurbehoud teveel gelijkgesteld met nú vierkante meters tellen. Al langer deden zulke inzichten de ronde, maar politieke of publieke aandacht was er niet voor. Commissaris van de Koningin Karla Peijs riep naar aanleiding van een rapport met deze strekking van Deltares uit: 'Waar bemoeien ze zich mee?'

Inmiddels heeft de Vlaams-Nederlandse Schelde Commissie (VNSC) in november 2013 de brochure Water, zand en slib in het Schelde-estuarium. Inzichten uit het Vlaams-Nederlandse onderzoek uitgebracht, waarin de structurele benadering in het middelpunt wordt gesteld. In juni 2014 organiseerde de VNSC een stakeholder-workshop over 'de werking van het systeem' en in 2017 maakt de VNSC een speerpunt van het bagger-en stortbeleid, dat een bijdrage levert aan actieve beinvloeding van het systeem in het estuarium, ook ten behoeve van de natuur.

In Stromenland werd de strijd rond de Hedwigepolder vergeleken met die rond de Amsterdamse Nieuwmarktbuurt in de jaren zeventig. De overeenkomst was dat de actievoerders verloren, maar door hun verzet bijdroegen aan een drastische koerswijziging, die niet alleen een compromis was maar, zoals alle betrokken partijen spoedig concludeerden, tot een veel beter beleid leidde. in het Amsterdamse geval doordat de hele visie op de stadsontwikkelng veranderde. Ook aan de Westerschelde ligt zo'n soort koerswijziging voor de hand.


DE BEKENTENIS VAN BORIS VAN DER HAM (D66)
In zijn boek De koning kun je niet spelen, toneelwetten voor kiezers en politici, deed voormalig D66-Tweede Kamerlid Boris van der Ham zomer 2014 een opmerkelijke bekentenis. Hij was een tijdlang woordvoerder in de Tweede Kamer voor economische zaken, natuur en milieu en schrijft terugblikkend op het jarenlange debat over de Zeeuwse Hedwigepolder:

'Wat een idiote afspraak om zo'n poldertje onder water te zetten. Voor zoiets kan toch een praktische oplossing worden gevonden? Wat zonde van de echte en vooral de onechte emoties.' Lees verder...


STROMENLAND 'BESTE GRENSOVERSCHRIJDENDE BOEK'
Uit 82 inzendingen heeft de jury van de Zeeuwse Boekenprijs 2013 tien boeken genomineerd. Daaronder is ook Stromenland. De wereld rond de Westerschelde. Voor het lijstje van tien lees verder...

Op 9 november 2013 werden de prijzen bekendgemaakt. De juryprijs ging naar Oek de Jong voor zijn roman Pier en oceaan. Vier boeken kregen van de jury een 'Accolade', waaronder Stromenland voor beste grensoverschrijdende boek. De publieksprijs ging naar Tinke Leene voor het Zeeuwse Knop Bakboek.


BRANDS MET BOEKEN
Zondag 12 mei 2013 ging het televisieprogramma van Wim Brands, Brands met Boeken, over Het been in de IJssel van Joris van Casteren en Stromenland van Hans Schoots. Bekijk hier de uitzending...


LEZEN TV: HOE MOET HET VERDER MET DE WESTERSCHELDE?Bijna zeven jaar lang is er discussie geweest over natuur en scheepvaart in de Westerschelde. De debatten in het Nederlandse parlement liepen hoog op en iedereen in Nederland had er een mening over. Sinds het kabinet Rutte II heeft besloten dat de veelbesproken Hedwigepolder onder water wordt gezet, is de publieke discussie verstomd. Maar de toekomst van de Westerschelde is nog net zo actueel is als voorheen.

Wie zich verdiept in de nieuwe wetenschappelijke kennis over het gebied, die bij de onderzoeksinstituten in Nederland en België aanwezig is, heeft reden tot optimisme. Bekijk het interview over het boek Stromenland op Lezentv...


Presentatie Stromenland in Middelburg
'DIT BOEK IS VERPLICHTE STOF VOOR ELKE ZEEUWSE POLITICUS'

Op 19 april 2013 werd Stromenland. De wereld rond de Westerschelde gepresenteerd bij boekhandel De Drvkkery op de Markt in Middelburg.

Hoofdbestanddeel van het programma was een discussie over het boek tussen Willem van den Broeke (economisch historicus aan Roosevelt University College), Siem Buijs (voormalig Zeeuws Tweede Kamerlid) en de auteur. Moderator was Jan van Damme, boekenredacteur van de Provinciale Zeeuwse Courant.

Siem Buijs vond Stromenland verplichte stof voor elke Zeeuwse politicus: 'Het zet je aan het denken, dit boek, over wat Zeeland voor strategie kan ontwikkelen voor de toekomst, ten aanzien van de Westerschelde. Op dit moment is het over ons en zonder ons. Ik denk dat je het als Zeeuwse politiek naar je toe moet trekken en daarom vind ik dit verplichte stof. Waar ik van onder de indruk ben, is dat er zonder polarisatie of schuldvragen een globaal overzicht is vanuit alle invalshoeken. Een helikopterview.'

Voor een verslag van de discussie Lees verder...

Uit het voorwoord van Stromenland: Lees verder...

Het schrijven van Stromenland is mede mogelijk gemaakt door steun van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten en het NIAS (Netherlands Institute for Advanced Studies in the Humanities and Social Sciences).

____________________________________________________________

BEVLOGEN UITGEVER JAN METS OVERLEDEN


Jan Mets, ca. 2014 (foto hans schoots)

3-8-2017 Op 22 juli 2017 overleed uitgever Jan Mets. Op 31 juli verscheen er een rouwadvertentie in NRC Handelsblad die werd ondertekend door 68 mensen: vrienden, mensen met compassie en mensen die veel aan hem te danken hebben. Zijn laatste jaren waren moeizaam, en dat is zacht uitgedrukt, maar zijn hele leven overziend blijft een innemend en betrokken mens in herinnering. Hij gaf tussen de 400 en 500 boeken uit, waaronder heel wat belangrijke, en inhoudelijk en in de begeleiding van auteurs was hij een van de besten. Lees verder...

__________________________________________________________

BERT HAANSTRA - FILMER VAN NEDERLAND; HAANSTRA ALS SCHILDER EN FOTOGRAAF
Over Bert Haanstra: Lees verder...

___________________________________________________

JORIS IVENSBIOGRAFIE EN VEEL MEER
Over filmaker Joris Ivens: Lees verder...

___________________________________________________

EEN DIERBAAR SCHIP
Met grote droefenis geven wij bericht van het verscheiden van M.S. Lanai, te water gelaten in 1980. Naar nu pas blijkt is het schip voor het laatst gezien in juli 2014, varend in noordelijke richting in de Straat van Malakka onder de naam Baltic Novel, geregistreerd op het Caraibische eiland St. Vincent. Na 34 jaar trouwe dienst was het waarschijnlijk op weg naar de sloop in India of Bangladesh. De Lanai was een van de zeeschepen waaraan ik een steentje, althans een stukje staal, heb mogen bijdragen op scheepswerf Van der Giessen-de Noord te Krimpen aan den IJssel. (tekst verder na de foto)

Het was een prachtig gestroomlijnd koelschip dat in de jaren 1979-1980 werd gebouwd voor het vervoer van fruit. In die tijd was ik bij voornoemde werf in dienst als ijzerwerker. Dat vak bestaat kort gezegd uit het volgens de bouwtekeningen op maat tekenen en branden van staalplaten en die samen lassen tot onderdelen van een schip, zoals de kiel, de dekken, tussenwanden, deuren enzovoort. Je werkte altijd samen met een vaste partner. Mijn maat was Peter. Hij kwam elke dag met een busje uit Alblasserdam, ik kwam elke dag met een busje uit Rotterdam.

Met z'n tweeën kregen we van onze opzichter opdracht de letters van de naam Lanai op de voorsteven te lassen. Die letters van staal waren een meter of anderhalf hoog en lagen al ergens klaar om door ons te worden opgehaald. Twintig minuten na aanvang werktijd hadden we ze gevonden in een bak in de lasloods. Daarna begonnen we met zoeken. Het werd een van onze weinige vrije dagen bij Van der Giessen-de Noord. Her en der vragend of iemand de letters had gezien, zwierven we op ons gemak over het bedrijfsterrein, tot we aan het einde van de middag uitkwamen bij de bak die we 's ochtends al hadden zien staan. De volgende dag lasten we de letters erop.

Normaal werd er overigens heel gestaag en geconcentreerd doorgewerkt, behalve door een stel Joegoslavische collega's dat om tien uur 's ochtends al in het kleedhok om 25 gulden per pot kaartte met een literfles Johnny Walker tussen zich in.

In ieder geval waren de schepen van Van der Giessen-de Noord van bovengemiddelde kwaliteit en de Lanai heeft vele jaren over de wereldzeeën gevaren met de door Peter en mij aangebrachte naam voorop. Toen bij de tewaterlating een mevrouw een fles champagne tegen de wand gooide en zei: 'Ik doop u Lanai,' dachten wij er anders over.


SYMPOSIUM 75 JAAR SPAANSE BURGEROORLOG
Op vrijdag 20 mei 2011 werd bij Spui25, debatcentrum van de Universiteit van Amsterdam, een symposium gehouden naar aanleiding van het feit dat 75 jaar geleden op 17-18 juli 1936 de Spaanse Burgeroorlog uitbrak. Deze burgeroorlog, die duurde tot 1939, geldt als aanloop naar de Tweede Wereldoorlog in Europa. De laatste tijd verschuift de interesse van historici naar Spanjes 'vooroorlogse' jaren: tussen 1931 en 1936 bestond in dat land even een moderne parlementaire democratie en de vraag klinkt waarom die ten onder ging.

Mijn lezing tijdens het symposium bij Spui25


ERIK VAN LIESHOUTS 'KUNST KRISE'
Bij de Berlijnse Galerie Guido W. Baudach is najaar 2011 het boek Erik van Lieshout, Kunst Krise Ivens Rietveld verschenen. Het is de tweedimensionale neerslag van Erik van Lieshouts installatie met dezelfde naam, waardoor eigenlijk een heel nieuw kunstwerk ontstaat. Aan het boek heb ik een tekst over filmmaker Joris Ivens en de Belgische mijnstreek de Borinage bijgedragen.

Voor meer historische achtergrond bij verwantschap en verschil tussen ontwerper-architect Gerrit Rietveld en Joris Ivens lees verder...^