DE BEKENTENIS VAN BORIS VAN DER HAM

In zijn boek De koning kun je niet spelen, toneelwetten voor kiezers en politici, deed voormalig D66-Tweede Kamerlid Boris van der Ham zomer 2014 een opmerkelijke bekentenis. Hij was een tijdlang woordvoerder voor economische zaken, natuur en milieu en schrijft nu terugblikkend over het jarenlange debat over de Zeeuwse Hedwigepolder:

'Wat een idiote afspraak om zo'n poldertje onder water te zetten. Voor zoiets kan toch een praktische oplossing worden gevonden? Wat zonde van de echte en vooral de onechte emoties.'

Een verrassende uitspraak, omdat D66 de fameuze ontpolderingsplannen te vuur en te zwaard heeft verdedigd. In zijn boek legt Van der Ham uit waarom het dat deed. Terwijl CDA-minister Gerda Verburg de afspraken over ontpoldering moest verdedigen, was de CDA-achterban ertegen, schrijft hij. De PvdA, ook in de regering, was voor. 'De afspraken tussen de coalitiepartners CDA en PvdA waren in beton gegoten, maar hier was eindelijk een onderwerp waar de twee coalitiepartijen verschillend over dachten. De kwestie van de Hedwigepolder werd door de oppositie aangegrepen om het slechte natuurbeleid in zijn geheel aan de kaak te stellen, en coalitiepartij PvdA benutte het om het groene imago wat meer kleur op de wangen te geven.'

Van der Ham voegt hier nog aan toe: 'Achter de schermen werd er door de meeste Kamerleden echter lacherig gedaan over de kwestie.'

De discussie ging dus niet over het onderwerp zelf, maar was een voorwendsel voor wat anders. Wat er wel mede toe heeft geleid dat in Nederland de scheidslijn tussen wel of niet 'voor de natuur' jarenlang werd bepaald door de vraag of je voor of tegen ontpoldering van de Hedwigepolder was. Van der Ham is naast eerlijk dan ook een beetje lichtzinnig: hij staat er weinig bij stil hoe groot de maatschappelijke gevolgen zijn geweest. Niet toevallig kreeg hij al snel na zijn bekentenis bezwerende tweets met de boodschap: 'Nou niet weer de Hedwigepolder noemen Boris'.

In mijn boek Stromenland. De wereld rond de Westerschelde was een van de conclusies, na gesprekken met deskundigen en het lezen van hun talloze wetenschappelijke onderzoeken, dat de Hedwigepolder weinig verschil maakt voor het natuurbeheer van de Westerschelde. De Haagse obsessie met het 'poldertje' heeft juist tot gevolg gehad dat er weinig politieke aandacht voor het grotere plaatje was, dus voor het natuurbelang als geheel.
Zie ook het interview met Lezentv over Stromenland, dat onder meer gaat over de Haagse psychologie.

Ga naar Lezentv


STROMENLAND
IN BRANDS MET BOEKEN
Op 12 mei 2013 ging Brands met Boeken op Nederland 1 over Het been in de IJssel van Joris van Casteren en Stromenland van Hans Schoots. Bekijk hier de tv-uitzending...


'STROMENLAND VERPLICHTE STOF VOOR ELKE ZEEUWSE POLITICUS'

Op vrijdag 19 april 2013 werd Stromenland. De wereld rond de Westerschelde gepresenteerd bij boekhandel De Drvkkery op de Markt in Middelburg. 'Dit boek is verplichte stof voor elke Zeeuwse politicus', verklaarde het Zeeuwse voormalig Tweede Kamerlid Siem Buijs. Lees verder onder de rubriek Nieuws

 

^